גלגלצ וטיקטוק

קמפיין רישות למצעד הבינלאומי השנתי 
של גלגל״צ וטיקטוק לשנת 2022